Regulamin serwisu Podrywaczek.pl


1. Postanowienia ogólne
 • Każda osoba dokonująca rejestracji w serwisie oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo edytować dane i zdjęcia dodane na łamach portalu oraz je usunąć.;
 • Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących serwisu a także wiadomości reklamowych.

2. Pliki cookies
 • W Serwisie wykorzystane są pliki cookies. Serwis wykorzystuje cookies  do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies znacznie poprawiają sprawność korzystania z naszego Serwisu. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu.

3. Przepisy rejestracji
 • Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba pełnoletnia która  zaakceptowała  postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Rejestracja w Serwisie jest darmowa 
 • W czasie rejestracji niezbędne jest podanie poprawnego adresu e-mail w celu dokonania pełnej aktywacji konta poprzez link który zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany e-mail
 • Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto w serwisie, posiadanie więcej niż jednego konta może skutkować blokadą wszystkich kont.

4.  Zasady panujące w portalu

Użytkownikom zabrania się:
 • publikowania treści obraźliwych
 • reklamowania innych stron internetowych, produktów i usług na łamach Serwisu
 • oferowania sprzedażyi filmów i zdjęć
 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa
 • publikacji danych kontaktowych w loginie oraz opisie
5. Przepisy dotyczące zdjęć publikowanych przez użytkowników
 • zabroniona jest publikacja cudzych zdjęć do których nie posiada się praw autorskich
 • zabroniona jest publikacja zdjęć na których są widoczne osoby trzecie, które nie wyraziły na to zgody
 • zabroniona jest publikacja zdjęć na których widoczne są dane kontaktowe lub adresy innych stron www,
 • zabroniona jest publikacja zdjęć nieprzedstawiających posiadacza konta
 • zabroniona jest publikacja zdjęć przedstawiających tylko i wyłącznie genitalia, wyjątkiem są zdjęcia pełnej sylwetki które będą cenzurowane przez system 

6. Odpowiedzialność
 • Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści  publikowane przez Użytkowników.
 • Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści niezdodnych z regulaminem portalu. 
 • W przypadku poważnych naruszeń regulaminu administracja ma prawo zablokować lub całkowicie usunąć konto użytkownika który naruszył przepisy zawarte w regulaminie.
 • Jeżeli zauważyłeś naruszenie regulaminu na którymś z profili poinformuj nas o tym zgłaszając sprawę przez formularz zgłoszenia naruszeń dostępny na stronie każdego profilu bądź kontaktując się z nami przez e-mail dostępny w zakładce kontakt
7. Członkostwo
 • Każdy z użytkowników ma możliwość  zakupienia  dodatkowych możliwości niedostępnych dla zwykłego użytkownika.  Wszystkie przywileje oraz informacje o płatności zawarte  są  w zakładce Członkostwo po zalogowaniu. Płatności w portalu obsługuje firma dotpay.eu
 • Użytkownik dokonujący zakupu Członkostwa otrzymuje dodatkowo 15 gwarantowanych wiadomości z możliwością dokupienia kolejnych. Cennik gwarantowanych wiadomości znajduje się na stronie zakupu dodatkowych wiadomości.
 • W przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika posiadającego płatne konto i blokady jego konta Użytkownik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów
 • Płatnosci DCB
  Aby dokonać płatności należy zainicjować transakcję na stronie internetowej Serwisu wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Serwisu. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie płatności. Płatność jednorazowa, a jej wartość brutto podana jest na stronie zamawianego produktu. Opłata zostanie naliczona przez operatora poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika w przypadku telefonu na kartę. Reklamacje należy składać do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: Orange, Play, Plus, i T-Mobile.
8. Usunięcie konta
 • Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnej chwili usunąć Konto z bazy serwisu. Podczas likwidacji Konta dane i zdjęcia Użytkownika będą trwale usuwane z serwerów.

9. Postanowienia końcowe
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administracja poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach.
 • W przypadku wystąpienia przerw technicznych Administracja zamieści  komunikat informacyjny o planowanym przywróceniu aktywności serwisu.
10. Polityka prywatności
 • Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Podrywaczek.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.